مقالات

یخ ژله ای چیست؟

یخ ژله ای چیست؟

یخهای ژله ای ساختمانی پلیمر مانند دارند و خاصیتشان این هست که بدون ایجاد تغییر شیمیایی قابلیت ذخیره اب به میزان چند صد برابر وزن خود را در ساختار مولکولی خود دارا می باشند به این مواد سوپر جاذب یا فوق جاذب گفته میشود. بیش از 100 نوع ماده سوپر جاذب اکنون شناخته شده است و در صنعت کاربرد دارد.  یخهای ژله ای قادر هستند در صورت نگهداری در ظروف عایق مناسب مانند یونولیت تا 30 ساعت دمای یخچال معمولی (یعنی محدوده 8-2 درحه سانتیگراد) را برای شما ایجاد نمایند.

واژه “یخ خشک” که گاهی به اشتباه بجای آیس پک و یخهای ژله ای استفاده میشود شکل دیگری ازمواد مبرد یا خنک کننده است و علتی که آن را به این نام می‌خوانند این است که همچون یخ سرد است. این جسم سفید که با ریختن اب جوش بخار میکند یخ خشک یا Co2  جامد است. این ماده ذوب نمی‌شود بلکه تصعید شده یعنی با افزایش دما از فاز جامد مستقیما به فاز بخار می‌رود.این ماده معمولاً به عنوان عامل سردکننده شدید یا به عنوان مه مصنوعی در جشنها استفاده میگردد با اینحال مشکلات حمل، آسیب زدن به پوست در اثر تماس و تصعید سریع آنها همجنین تحت فشار بودن موجب محدودیت استفاده از آنها در صنعت حمل و نقل سرد گردیده است.