برای اطلاع از شرایط اخذ نمایندگی در استان یا شهر خود با تکمیل فرم شرایط اخذ نمایندگی با کارشناسان ما در تماس باشید.

شرایط اعطای نمایندگی رسمی

1 -افراد حقیقی که دارای شخصیت حقوقی باشند اولویت دارند مشروط به اینکه موافقت کتبی موسسه حقوقی متبوعه خودرا برای اخذ این نمایندگی کسب نماید. 

2 -شخص حقیقی متقاضی باید حداقل دارای 22 سال سن باشد.

3 -گواهی لازم دال بر عدم سوء پیشینه کیفری موثر و عدم اعتیاد به مواد مخدر ارائه نماید.

4 -از اعتبار و شهرت و وجه اجتماعی لازم و کافی برخوردار باشد.

فرم شرایط اخذ نمایندگی

فرم شرایط اخذ نمایندگی