این رایج ترین سوال است.

1- میزان یخ تا حد مشخصی 2-نوع حمل 3- دمای محیط 4- نوع ظرف عایق همه در نگهداری یخ موثر هستند. در بهترین حالت حد اکثر 30 ساعت دمای یخچال معمولی {8-2 درجه سانتیگراد.

آیا در بسته های یخ ضد یخ وجود دارد؟ خیرضد یخ سمی است و استفاده از آن در یخ مجاز نمی باشد.

بله، یخهای ژله ای در صورتی که به میزان کافی در مجاورت مواد غذایی خصوصا مواد غذایی حاوی پروتین قرار گیرند، میتوانند تا ساعت ها آنها را مثلا در مسافرت تازه و سالم نگه دارند.

  • آیا بسته های یخ آبی سمی هستند؟خیر پلیمر های استفاده شده در این یخ ها سمی نبوده و در صورت خورده شدن اشتباهی از دستگاه گوارش دفع شده و سمیتی ایجاد نمیکنند.
  • بسته های یخی ژل را چگونه دفع می کنید؟ در صورتی که نیاز به دور انداختن یخ دارید آنها را با قیچی بریده و سپس دور بیاندازید. مواد داخل انها خصوصا در مناطق خشک رطوبت را در خاک نگه داشته و در طول زمان تجزیه میگردند. یکی از کاربردهای مواد سوپر جاذب در کاشت نهال درختان درمناطق گرمسیر و کم باران می باشد که انها را با خاک مخلوط و سپس گیاه را میکارند.
  • آیا بسته های یخ خطرناک هستند؟ خیر البته باید دور از دسترس نوزادان و اطفال نگهداری شوند و مزه انها کاملا گس می باشد لذا بلعیدن مقدار قابل توجه انها توسط اطفال به ندرت اتفاق می افتد.
  • اگر یخ بسته را خیلی طولانی بگذارید چه اتفاقی می افتد؟ شما میتوانید یخ ها را برای همیشه تا مدت 3 سال در فریزر قرار دهید یا در دمای اتاق دور از نور آفتاب نگهداری کنید.
  • آیا بسته های یخی ژل منقضی می شود؟ بله با ظهور دانه های سیاه که نشانه رشد قارچ و کپک می باشد و یا مایع شدن مواد داخلی آنها را با قیچی بریده و سپس دور بیاندازید. بازه زمانی دو الی سه سال می باشد.
  • اگرمحتویات بسته ها اشتباها خورده شود چه باید کرد؟ این ژل عمدا مزه گس دارد و اطفال و حتی بزرگسالان تمایلی به خوردن آن ندارند. در صورت خورده شدن اب زیاد بنوشید و به پزشک خود مراجعه نمایید. همچنین از ذغال فعال نیز با نظر پزشکتان میتوانید استفاده نمایید.

شرکـت اکـسیر ردکـا از سال ۱۳۹۰ فعالیت خود را در زمینه واردات محصولات مصرفی و تشخیصی آزمایشگاهی به عنوان نماینده انحصاری کمپانی های BioGenex و Biocare و Medaysis آمریکا و Zytomed آلـمان در ایـران، آغاز نموده و موفق به ثبت بیش از ۱۰۰۰ نمونه از محصولات ایــن کمپـانــی هـا در سایـت وزارت بهداشـت و همچنیــن ورود ایـن محصولات از مجـاری قانــونــی گردیـــده است. این شـرکت همواره تلاش نموده است با حفـظ زنجیره سـرد از سـلامت و عـدم آسیب دیدگی مـحصـولات در بـرابر گـرما در طـول حمـل و نـقل به سراسر کشور مطمئن گـردیده و در این راستـا در سـال ۱۳۹۳ به اخـتراع فرمولاسیون ژل مخصـوص غیر سمی با ظـرفیت گرمایی ویژه بالا و تولید انواع یـخ هـای ژلـــه ای اقدام نموده است.

شرکـت اکـسیر ردکـا از سال ۱۳۹۰ فعالیت خود را در زمینه واردات محصولات مصرفی و تشخیصی آزمایشگاهی به عنوان نماینده انحصاری کمپانی های BioGenex و Biocare و Medaysis آمریکا و Zytomed آلـمان در ایـران، آغاز نموده و موفق به ثبت بیش از ۱۰۰۰ نمونه از محصولات ایــن کمپـانــی هـا در سایـت وزارت بهداشـت و همچنیــن ورود ایـن محصولات از مجـاری قانــونــی گردیـــده است. این شـرکت همواره تلاش نموده است با حفـظ زنجیره سـرد از سـلامت و عـدم آسیب دیدگی مـحصـولات در بـرابر گـرما در طـول حمـل و نـقل به سراسر کشور مطمئن گـردیده و در این راستـا در سـال ۱۳۹۳ به اخـتراع فرمولاسیون ژل مخصـوص غیر سمی با ظـرفیت گرمایی ویژه بالا و تولید انواع یـخ هـای ژلـــه ای اقدام نموده است.

شرکـت اکـسیر ردکـا از سال ۱۳۹۰ فعالیت خود را در زمینه واردات محصولات مصرفی و تشخیصی آزمایشگاهی به عنوان نماینده انحصاری کمپانی های BioGenex و Biocare و Medaysis آمریکا و Zytomed آلـمان در ایـران، آغاز نموده و موفق به ثبت بیش از ۱۰۰۰ نمونه از محصولات ایــن کمپـانــی هـا در سایـت وزارت بهداشـت و همچنیــن ورود ایـن محصولات از مجـاری قانــونــی گردیـــده است. این شـرکت همواره تلاش نموده است با حفـظ زنجیره سـرد از سـلامت و عـدم آسیب دیدگی مـحصـولات در بـرابر گـرما در طـول حمـل و نـقل به سراسر کشور مطمئن گـردیده و در این راستـا در سـال ۱۳۹۳ به اخـتراع فرمولاسیون ژل مخصـوص غیر سمی با ظـرفیت گرمایی ویژه بالا و تولید انواع یـخ هـای ژلـــه ای اقدام نموده است.