مقالات

نمونه اخبار شرکت

اخبار شرکت No.001

اکسیر ردکا با خریداری دستگاه فول اتوماتیک پرکن ظرفیت تولید خود را تا سه برابرافزایش میدهد.

این دستگاه توانایی تولید 4000 آیس پک در روز را داشته و در بازوی مجزا دارد که مخصوص پرکردن مایعات با ویسکوزیته بالا می باشد.